VINOSITAS-JAJ-Kaiser-Sauvignon-Blanc-2003-Weik-Drautz-Able-DSC07975mod_c


2003 Sauvignon Blanc, Drei Tauben, Drautz-Able / 2003 Sauvignon Blanc, Weik